REVOLUČNÍ DUÁLNÍ POHON DIESEL A CNG

Zjistěte, co vše může přinést přestavba Vašeho vozidla na duální pohon NM+CNG

Diesel na CNG je dostupná alternativa pro jakýkoliv diesel motor. Technologie Dual Fuel Diesel CNG umožňuje bez jakýchkoliv úprav motoru nahradit 50-70% motorové nafty levnějším a ekologickým CNG. Tato záměna paliv má nesporný přínos nejen v podobě úspor nákladů za PHM, ale také významné snížení emisí
Dieselgas CNG ekologie

Ekologie Diesel+CNG

Ekologie a zvláště dieselů je jedno z hlavních témat současnosti.

Duální systém Diesel CNG vykazuje snížení emisí pevných částic dieselového motoru až o 85% a snížení tvorby CO2 o 4,5%.

Duální pohon NM+CNG se také vyznačuje znatelným snížením hlučnosti motoru.

Vozidlo s duálním pohonem Diesel CNG je z pohledu legislativy vozidlo na plyn a tedy s alternativním pohonem.

Vozidlo s pohonem Diesel CNG má povolen vjezd do „zelených zón“

úspora disel cng duálního pohonu

Ekonomika Diesel+CNG

Úspora na pohonných hmotách 10 – 30%  je možná díky záměně paliv 50/50 až 30/70%  NM/CNG.

Úspora na silniční dani u všech vozidel s duálním pohonem Diesel CNG do 12t.

Úspora 100% mýtného na německých dálnicích všech vozidel nad 7,5t

Rychlá návratnost investice do přestavby na duální pohon Diesel CNG

Dokonalá kontrola nad provozními náklady a pohybem vozidla díky možnosti stažení reportu z ECU plynu. 

Dieselgas CNG přestavba dieselů na duální pohon nafta a CNG

VÝHODY PŘESTAVBY NA CNG

Přestavba dieselu na duální pohon nafta+CNG nevyžaduje žádné nevratné úpravy motoru.

Duální plynový systém je v podstatě přídavné zařízení a lze jej v případě potřeby přemontovat do jiného vozidla.

Funkce plynového systému je zcela automatická a umožňuje kdykoli přepínat režimy Nafta/Duál (NM+CNG)

Duální systém je spolehlivý a nevyžaduje žádnou náročnou údržbu.

Životnost nádrží CNG je 20let

Dříve úplně neznámé Duální pohony Dieselů na CNG získávají stále větší popularitu

Poměr paliv při duálním režimu systému Diesel CNG

Nahrazení motorové nafty plynem

se běžně pohybuje v rozsahu 50-70%

Graf vpravo ilustruje duální pohon v poměru 50/50

Poměr paliv je průměrná hodnota.
V reálném provozu probíhá záměna dynamicky podle zatížení motoru v rozsahu 0-80%

NAFTA (základní režim)

100%

V duálním režimu

NAFTA (duál)

50%

CNG

50%

Jak funguje duální pohon Diesel  CNG ?

Duální systém, který pracuje s dvěma palivy současně funguje tak, že řídící jednotka plynu pomocí dvou plynových vstřikovačů dávkuje CNG do sání motoru.
Současně dochází k úměrnému snížení dávky vstřikované motorové nafty (NM). Tímto způsobem dochází k tzv. záměně paliv. Motor potom pracuje v tzv. duálním režimu, kdy spaluje motorovou naftu a zemní plyn současně.
Tím dochází k nahrazení významného množství nafty levnějším a ekologickým CNG.
Na videu jsou vidět parametry motoru jako jsou otáčky, okamžité zatížení motoru, teploty atd.
Nejvíc zajímavými údaji jsou okamžité spotřeby paliv.
Okamžitá spotřeba NM při provozu pouze na naftu a také okamžitá spotřeba NM a CNG v duálním režimu.

Fuel Fusion Diesel CNG

Systém duálního pohonu na videu je zn. Fuel Fusion, který využívá pro čtení parametrů motoru datovou sběrnici CAN. Díky tomu má veškeré informace o procesech, které probíhají v motoru a to v reálném čase.
Na základě těchto údajů je jednotka plynu schopna pracovat velmi přesně a efektivně.
Jednotka Fuel Fusion také umožňuje stáhnout veškerá data o pohybu vozidla díky integrované GPS a také veškerá data o spotřebách jak NM a CNG.

Dieselgas CNG Fuel Fusion

Přestavbami dieselů na duální pohon se zabýváme od roku 2008

Jsme držiteli typového schválení MD ČR pro přestavby všech vozidel na duální pohon NM+CNG

Diesel CNG duální pohon dieselu ekologické řešení
Dieselgas CNG - Duální pohon dieselu na CNG
Typové schválení Diesel CNG pro přestavby na všechny typy vozidel

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K SYSTÉMU DIESEL CNG

Co je to Dual Fuel neboli Dieselgas

Dual Fuel, neboli Dieselgas je alternativní dvoupalivový systém pro naftové motory. Jeho princip spočívá v současném spalování motorové nafty (NM) a zemního plynu (CNG). V tomto režimu dochází k nahrazení části motorové nafty plynem. U varianty Diesel+CNG se poměr paliv pohybuje okolo 50/50 NM/CNG, ale u některých motorů lze dosáhnout záměny paliv až 20/80 NM/CNG.

Duální systém lze přepínat mezi režimem základním – NM, nebo duálním NM+CNG. Přepínání funguje automaticky, například když dojde CNG v nádrži, systém automaticky přejde do režimu pouze na naftu. Režim lze také kdykoli změnit ručně.

Na jaké vozidlo je možné namontovat systém Dieselgas CNG ?

Duální systém Diesel+CNG je možné namontovat prakticky na jakýkoli diesel motor od mechanicky řízeného vstřikovacího čerpadla např. starého traktoru až po nejnovější systémy řízeného vstřikování Common Rail s katalytickými systémy s přívstřikem močoviny i s filtry DPF.

Pro různé úrovně a typy motorů a jejich řízení se používají různé řídící jednotky plynu.

Důležité ale je, že záměnu paliv lze docílit na jakémkoli dieselovém motoru.

Duální pohony nafta+CNG se používají nejen v dopravě, ale také na stavebních strojích, traktorech, kombajnech, vysokozdvižných vozících, generátorech, kogeneračních jednotkách, ale i na lodích a např. lokomotivách.

Je možné přestavbou na Duální pohon NM+CNG povýšit emisní kategorii vozidla např. z Euro 4 na Euro 5 ?

Podle výsledků emisních testů a zkoušek, které jsme prováděli v rámci schvalování tohoto typu pohonu pro provoz v ČR dochází při dvojím spalování nafty a plynu k znatelnému poklesu některých složek výfukových plynů, zejména snížení kouřivosti a poklesu tvorby CO2.
Nicméně podle české legislativy není možné na tomto základě změnit emisní kategorii vozidla.

Je však možné čerpat výhod duálního pohonu formou úlevy na silniční dani, od které jsou osvobozena všechna vozidla do 12t s alternativním pohonem na CNG i LPG.

V Německu v současné době platí úplné osvobození od placení mýta na dálnicích pro vozidla nad 5,5t s duálním pohonem NM+CNG nebo NM+LNG (zkapalněný zemní plyn).

JAKÉ ÚPRAVY NA MOTORU NEBO VOZIDLE JSOU NUTNÉ PŘI PŘESTAVBĚ NM+CNG ?

Přestavba dieselu na duální pohon NM+CNG nevyžaduje žádné nevratné úpravy motoru ani jeho příslušenství. Největším zásahem je napojení odboček na vodu z topení pro ohřev reduktoru tlaku CNG. Na vozidla se pak jedná o montáž nádrže/ nádrží CNG, případně schválenou demontáž druhé naftové nádrže v případě umístění „hnízda“ s nádržemi CNG na její místo.
Pro tuto demontáž má naše firma oprávnění a může jí zapsat do TP vozidla spolu se změnami souvisejícími se zápisem duálního pohonu NM+CNG v rámci typového schválení hromadné přestavby typu Solaris Diesel CNG.

Jak náročná je údržba plynové soupravy Dieselgas CNG ?

Údržba systému Solaris Diesel CNG je nenáročná. Ve srovnání se systémy používající k pohonu LPG, zde není takové nebezpečí poškození součástí plynové soupravy nekvalitním plynem s nežádoucími chemickými příměsemi.

Souprava Solaris Diesel CNG ve všech variantách provedení používá odstředivý separační filtr, který filtruje plyn proudící do plynových vstřikovačů.
Tím jsou plynové vstřikovače chráněny před mechanickými nečistotami, které by mohly způsobit poškození vstřikovačů.
Separační filtr také zabraňuje, aby se do vstřikovačů dostával olej, který pochází z kompresorů na plnících stanicích CNG. Tento olej může způsobovat nesprávnou funkci plynových vstřikovačů.
Běžný interval kontroly plynového systému Solaris Diesel CNG je 50.000 km. Pří této kontrole doporučujeme vyměnit výměnnou filtrační vložku odstředivého filtru. Jinak se jedná pouze o vizuální kontrolu zařízení a kontrolu jeho těsnosti.

Je přestavba na duální pohon NM+CNG legální ?

Ano, zabýváme se přestavbami dieselů na duální pohon NM+CNG a NM+LPG již od roku 2008.

Naše firma Gasinsight s.r.o. je držitelem rozhodnutí Ministerstva dopravy  České  republiky o typových schváleních hromadných přestaveb všech značek vozidel kategorií N1, N2, N3, M1, M2, M3 v emisní třídě až po Euro 6.

Zápis přestavby na duální pohon NM+CNG do TP vozidla vypadá stejně, jako běžně známý zápis přestavby vozidla s benzínovým motorem.
Oprávněná montážní firma vydá přílohu k TP vozidla ve které jsou uvedeny komponenty soupravy a změny technických parametrů vozidla (zejména hmotnost a změna paliva).

Jaký rozdíl je mezi přestavbou benzínového a naftového motoru na CNG ?

Při přestavbě benzínového motoru je při přepnutí na plyn úplně odstaveno vstřikování benzínu a motor dále funguje pouze na plyn.

Diesel na plyn funguje tak, že po přepnutí do tzv. duálního režimu běží na obě paliva současně při snížení dávky vstřikované nafty úměrně množství přidávaného plynu. Přidávaný plyn je zapalován vznícenou naftou.
Pokud plyn v nádržích dojde, systém se automaticky přepne na základní palivo a dál běží na naftu. Základní poměr duálního spalování u systému Solaris Diesel CNG je 50/50 , tedy napůl plyn s naftou.

Dieselgas CNG přestavby dieselů na duální pohon nafta a CNG