Proč se zajímat o Diesel CNG

 

Diesel na CNG je dostupná alternativa
pro jakýkoli diesel motor. Technologie
Dual Fuel Diesel CNG umožňuje bez
jakýchkoli úprav motoru nahradit
50-80% motorové nafty levnějším
a ekologickým CNG.
Tato záměna paliv má nesporný přínos
nejen v podobě úspor nákladů za PHM,
ale také významné snížení emisí
dieselových motorů.

Diesel Dual Fuel CNG

 

 

 

Dieselgas CNG

 

Dieselgas CNG Fuel Fusion

Snižte náklady na palivo a pomáhejte chránit životní prostředí

Přečtěte si, co vše může přinést přestavba Vašeho vozidla na duální pohon NM+CNG

Dieselgas CNG ekologie

Ekologie Diesel+CNG

Ekologie a zvláště dieselů je jedno z hlavních témat současnosti.

Duální systém Diesel CNG vykazuje snížení emisí pevných částic dieselového motoru až o 85% a snížení tvorby CO2 o 4,5%.

Duální pohon NM+CNG se také vyznačuje znatelným snížením hlučnosti motoru.

Vozidlo s duálním pohonem Diesel CNG je z pohledu legislativy vozidlo na plyn a tedy s alternativním pohonem.

Vozidlo s pohonem Diesel CNG má povolen vjezd do „zelených zón“

Dieselgas CNG úspora s duálním pohonem CNG

Ekonomika Diesel+CNG

Úspora na pohonných hmotách 10 – 30%  je možná díky záměně paliv 50/50 až 30/70%  NM/CNG.

Úspora na silniční dani u všech vozidel s duálním pohonem Diesel CNG do 12t.

Úspora 100% mýtného na německých dálnicích všech vozidel nad 5,5t

Rychlá návratnost investice do přestavby na duální pohon Diesel CNG

Dokonalá kontrola nad provozními náklady a pohybem vozidla díky možnosti stažení reportu z ECU plynu. 

Dieselgas CNG přestavba dieselů na duální pohon nafta a CNG

Výhody pŘestavby na CNG

Přestavba dieselu na duální pohon nafta+CNG nevyžaduje žádné nevratné úpravy motoru.

Duální plynový systém je v podstatě přídavné zařízení a lze jej v případě potřeby přemontovat do jiného vozidla.

Funkce plynového systému je zcela automatická a umožňuje kdykoli přepínat režimy Nafta/Duál

Duální systém je spolehlivý a nevyžaduje žádnou náročnou údržbu.

Životnost nádrží CNG je 20let

Poměr paliv při duálním režimu systému Diesel CNG

50
Podíl paliva NM
50
Podíl paliva CNG

OD    –    DO

30
Podíl paliva NM
70
Podíl paliva CNG

Diesel CNG Dual Fuel jak to funguje?

Duální systém, který pracuje s dvěma palivy současně funguje tak, že řídící jednotka plynu pomocí dvou plynových vstřikovačů dávkuje CNG do sání motoru.
Současně dochází k úměrnému snížení dávky vstřikované motorové nafty (NM). Tímto způsobem dochází k tzv. záměně paliv. Motor potom pracuje v tzv. duálním režimu, kdy spaluje motorovou naftu a zemní plyn současně.
Tím dochází k nahrazení významného množství nafty levnějším a ekologickým CNG.
Na videu jsou vidět parametry motoru jako jsou otáčky, okamžité zatížení motoru, teploty atd.
Nejvíc zajímavými údaji jsou okamžité spotřeby paliv.
Okamžitá spotřeba NM při provozu pouze na naftu a také okamžitá spotřeba NM a CNG v duálním režimu.

Systém duálního pohonu na videu je zn. Fuel Fusion, který využívá pro čtení parametrů motoru datovou sběrnici CAN. Díky tomu má veškeré informace o procesech, které probíhají v motoru a to v reálném čase.
Na základě těchto údajů je jednotka plynu schopna pracovat velmi přesně a efektivně.
Jednotka Fuel Fusion také umožňuje stáhnout veškerá data o pohybu vozidla díky integrované GPS a také veškerá data o spotřebách jak NM a CNG.

JAK V NĚMECKU UŠETŘIT 4,-Kč/KM S DIESELEM NA CNG

V Německu jsou od mýta na dálnicích osvobozena všechna vozidla nad 5,5t s pohonem Nafta+CNG až do konce roku 2020
-85
Snížení tvorby pevných částic v duálním režimu
-4.2
Snížení tvorby CO2 v duálním režimu NM+CNG

Prokazatelný ekologický přínos