OSVOBOZENÍ OD MÝTA NA NĚMECKÝCH DÁLNICÍCH – PRODLOUŽENO DO 31.12.2023

Co musí vozidlo s duálním pohonem NM+CNG splňovat aby bylo osvobozeno od mýta

BAG Federální úřad pro nákladní dopravu Německo
Osvobození od mýta v Německu - podmínky

Od 1.ledna 2019 platí v Německu osvobození vozidel s duálním pohonem Diesel CNG od mýta na německých dálnicích.
Jaké podmínky musí vozidla NM+CNG plnit?

Jaké jsou podmínky BAG a Toll Collect ?Přestavba - Dokumentace - Registrace
I

DOKUMENTY POŽADOVANÉ TOLL COLLECT K REGISTRACI

Jaké doklady potřebujete k zaregistrování vozidla s duálním pohonem NM+CNG pro jízdu bez mýta

Zápis přestavby Diesel CNG v TP vozidla

Přestavba musí být zapsána v TP vozidla v řádku „P3“ musí být uveden zápis  NM+CNG. Zápis provede oprávněná montážní firma. Změna musí být následně zaregistrována úřadem evidence motorových vozidel ČR. Změna pohonu musí být také zapsána v OTP vozidla – opět zápisem NM+CNG. K přestavbě je oprávněnou montážní firmou vydána příloha k TP dle platné legislativy na základě typového schválení vydaného MD ČR.

Montážní protokol

Správcem německého mýta Toll Collect je dále vyžadován montážní protokol s uvedením všech homologovaných komponentů plynové soupravy, zejména pak výrobní čísla, homologační čísla a objemy všech nádrží CNG tak, aby součet jejich vodních objemů byl minimálně 300litrů. Montážní protokol musí být v německém jazyce, resp. v českém jazyce s německými překlady.

Faktura – daňový doklad za montáž systému

K registraci vozidla do systému Toll Collect je dále vyžadována faktura, daňový doklad za montáž systému dual fuel nejlépe opět s vypsanými komponenty soupravy a výrobními čísly a objemy nádrží CNG

Prohlášení oprávněné montážní firmy o převažujícím podílu plynného paliva nad naftou

Pro splnění podmínek vozidla osvobozeného od mýta je dále vyžadováno prohlášení montážní organizace o tom, že duální systém Diesel CNG pracuje v takovém režimu a nastavení, kdy v poměru paliv přesvědčivě převažuje plyn CNG nad motorovou naftou. V praxi je uznáváno alespoň 51% CNG, ale lépe je samozřejmě vyšší poměr.

Doporučení při provozu v osvobozeném režimu

Německý Federální úřad pro nákladní dopravu (BAG) upozorňuje, že při kontrolách na cestě mohou kontrolní orgány vyžadovat podpůrné důkazy tvrzení, že vozidlo je na německých dálnicích vždy provozováno v duálním režimu a to vždy s převahou spalování plynného paliva CNG. Pro tyto případy je dobré, aby řidič mohl předložit např. doklad za tankování CNG, ze kterého vyplývá, že v průběhu jízdy po německé dálnici, nebo před nájezdem na ní doplnil CNG. Dále je důležité, aby v případě kontroly byl řidič schopen dokázat, že po dálnici jede s aktivovaným duálním režimem. Důležitý je přepínač režimů na palubní desce vozidla.
Systém Fuel Fusion, který dodává a montuje naše firma je navíc vybaven možností stažení reportu jízdních parametrů, ze kterého lze snadno vyčíst průběh jízdy vozidla až dva roky zpět. Z reportu je velmi snadné prokázat v jakém čase a na jaké trase jelo vozidlo v duálním režimu a kdy jelo na základní palivo NM. Jednotku lze snadno doplnit o modul BlueTooth a získané údaje je pak možné kdykoli ukázat na mobilním telefonu v aplikaci. To je důkaz, proti kterému žádný úředník, či kontrolní orgán nebude argumentovat. Vývoj aplikace je průběžně  konzultován s BAG v Německu.

Návratnost investice do přestavby diesel+CNG již od 3 měsíců provozu !

Osvobození od mýta na německých dálnicích diesel cng
Dieselgas CNG Fuel Fusion
Profesionální přestavby s homologovaným systémem

SYSTÉM FUEL FUSION PLNÍ

POŽADAVKY TOLL COLLECT

S VÝRAZNÝM PŘESAHEM

Nahoru